Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2011

Kas 11 2011 Yazar : Kategori : Genel, GIS(CBS)

CBS201131 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında, Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi ve öncesindeki eğitim, Harita Kadastro Mühendisleri Odası’nın öncülüğünde 3. kez Antalya’da  düzenlendi. 2 yılda bir yapılan kongreye ilgi oldukça fazlaydı.Birçok akademisyen, mimar, mühendis, kurum ve özel firmanın katılımıyla gerçekleşen kongrede; günümüzde artık karar verme ve analiz yapma noktasında çok önemli bir araç olan coğrafi bilgi sistemlerinin ne olduğunun yanısıra, coğrafi bilgi sistemlerinin neden gerekli olduğundan, yapılan ve yapılması beklenen çalışmaların içeriğinden, mevuzattaki eksiklerden, veri standartlarının öneminden, firmaların ve kurumların coğrafi bilgi sistemlerine olan yaklaşımlarından detaylı bir şekilde bahsedildi. Özellikle bir çok kesim tarafından, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nün kurulması ile kısa zaman içerisinde veri standartlarının belirleneceği ve bu koudaki belirsizliklerin ortadan kalkacağı yönünde yapılan görüşler oldukça mutluluk verici oldu.

Kongre boyunca Saski Genel Müdürlüğü ekibi olarak, fırsat buldukça gerek sunum yapan hocalarımızın görüşlerinden, gerekse fuardaki tüm standları gezerek buradaki yetkililerden CBS ve aklımızdaki soru işaretlerine dair ne varsa sorarak azami ölçüde bilgi edinmeye ve buna mukabil kendimiz için en uygun çözümü bulmaya çalıştık. Nitekim az çok kafamızda birşeyler canlandı diyebilirim.

Sonuç olarak;

Özellikle kurumların CBS ile ilgi herhangi bir çalışma yapmadan önce, kurmayı hedeflediği CBS ile ilgili (Örn: Kent Bilgi Sistemi, Alt Yapı Bilgi Sistemi, …) detaylı bir şekilde araştırma yapmasının gerektiği, elindeki verileri bir araya toparlamadan gereksiz çabalar içerisine girmemesi gerekti, kurmak istediği CBS ‘nin detaylı bir şekilde fayda-maliyet analizinin yapılması gerektiği, firmaların kurumlara sunduğu her vaadin gerçek olamayacağı, firmalara bağlılık vaad eden bir CBS çalışmasının yapılmaması gerektiği, firmaların önerdikleri çözümlerin detaylıca değerlendirilerek elde edilen sonuçlardan temeli ve omurgası sağlam, ileriye dönük, kurum personeli ile sürdürebilirliğini ve güncelliğini sağlayabilen bir CBS çalışmasının yapılması gerektiği ve en önemliside bu iş veya her hangi başka bir iş için harcanan paranın milli servet olduğu, harcanan her kuruşun aslında kurumun değil vatandaşın parası olduğu gerçeği sonucunu çıkardığım bir kongre oldu benim için.

Coğrafi bilgi sistemleri konusunda ki en büyük beklentim; yapılan yanlışlar tekrarlanmadan, daha bilinçli ve düzgün bir şekilde kararlar alınarak, atılacak adımların bu ülkenin her daim faydasına olmasıdır. Unutulmaması gereken gerçek ise, Türkiye Cumhuriyeti’nin doğusundan-batısına, kuzeyinden-güneyine kadar, birlik, baraberlik ve kardeşlik duygusu içerisinde bu ülkede yaşayan herkesin olduğudur.

Bunu Paylaş

No responses yet

Bir cevap yazın

*