Hakkında

ÖZGEÇMİŞ
Sakarya’nın Adapazarı İlçesi’nde doğdu. Haziran 2011’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Ocak 2019’da Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı’nda tezli yüksek lisans eğitimini tamamladı. Ağustos 2011’de işe başladığı SASKİ (Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Planlama ve Yatırım Dairesi Başkanlığı Harita ve Emlak Şube Müdürlüğü’nde harita mühendisi olarak çalıştı. Temmuz 2013’den bu yana SASKİ Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Yazılım ve CBS Şube Müdürlüğü’nde görevine devam etmektedir.

YÜRÜTTÜĞÜ VE YER ALDIĞI KURUMSAL PROJELER
* SASKİ Sabit GNSS İstasyon Ağı’nın kurulum ve yönetimi (2016-Devam Ediyor)
* SASKİ SCADA ve CBS Entegrasyonu Çalışması (2014-Devam Ediyor)
* SASKİ Sabit GNSS İstasyon Ağı ihale teknik şartnamesinin hazırlanması (2014-2015)
* SASKİ CBS Yönetim ve Geliştirme İşlemleri (2013-Devam Ediyor)
* SASKİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ihale teknik şartnamesinin hazırlanması (2012)
* Sakarya 4. İsale Hattı harita kontrol mühendisliği ve kamulaştırma işlemleri (2012)
* Hızırilyas İçmesuyu Arıtma Tesisi çevresi yol projesinin hazırlanması (2012)
* Muhtelif Dere Islahı İşleri harita kontrol mühendisliği (2012)
* Korucuk 5000 m³ Su Deposu kübaj hesapları ve kamulaştırma işlemleri (2012)
* Akçay Barajı yaklaşık maliyet hesabı için maksimum su kotu boyunca yol projesinin hazırlanması (2012)
* Akçay Barajı maksimum su kotunun arazide tespiti ve kesim alanının belirlenmesi (2012)
* Muhtelif projeler için arazi ölçümü, proje destek çalışmaları ve kamulaştırma işlemleri (2011-2013)

EĞİTİM ve SERTİFİKALAR
* CBS’nin Temelleri ve Yerel Yönetimlerde CBS Uygulamaları Eğitimi
* TMMO Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası
* Introduction to ArcGIS I and II Certificate – ESRI Turkey
* Developing Applications with ArcGIS Server Using the Silverlight Certificate – ESRI Turkey
* Oracle Database 12c Administration Workshop Eğitimi

YAYIN ve SUNUMLAR
* GIS Based Bus Stop Optimisation For Sakarya Public Transportation System – (H. ASLAN, H. KOCAMAN) – SAUJS Cilt 22 – Sayı 5 – Ekim 2018 (ISSN 1301-4048 | e-ISSN 2147-835X)
* GNSS ve Mobil Teknolojiler – (H. KOCAMAN) – HKMO Harita Bülteni Sayı: 99, Şubat 2018 (ISSN No: 1300/3534)
* SASKİ GNSS Ağı – (H. KOCAMAN) Sunum – TUJK2017 (Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı – 2017) 02 Kasım 2017
* Sakarya Toplum Taşıma Sistemi için CBS Uygulamalı Otobüs Durağı Optimizasyonu – (H. KOCAMAN, Yrd. Doç. Dr. H. ASLAN) Bildiri – ISITES2017 (5. ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK VE BİLİM ALANINDA YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER SEMPOZYUMU) 29 Eylül 2017
* Sakarya SASKİ Genel Müdürlüğü SCADA ve CBS Entegrasyonu – (A. ÇELİK, H. KOCAMAN, H. C. İNCE) Bildiri – Dünya CBS Günü Sempozyumu 2016
* SASKİ Scada ve CBS Entegrasyonu – (H. KOCAMAN) Sunum – 13.04.2015 Sakarya Üniversitesi Coğrafya Topluluğu

BİLGİSAYAR BİLGİSİ
İşletim Sistemleri
* MS Windows
* Linux

Kullandığı Bazı Programlar
* Netcad
* Netcad Netpro
* ArcGIS Explorer
* ArcGIS Desktop
* ArcGIS Server
* Surfer
* Quantum GIS
* AutoCAD
* AutoCAD Civil 3D
* Google Earth
* Google Sketchup
* ERDAS IMAGINE 9.1
* Topcon Tools 7.0
* Leica Geo Office 5.0
* Adobe Acrobat
* Adobe Photoshop CS5
* MS Ofis Uygulamaları
* MS Share Point
* MS Visual Studio
* Eclipse
* Matlab

Kullandığı Bazı Programlama Dilleri
* Java
* Visual C Sharp
* (X)HTML
* Asp.NET

Not: Detaylı CV Bilgilerini edinmek için lütfen e-posta yollayın.

Bunu Paylaş

No responses yet